Zakończono podliczanie kwot 1% odpisów za rok podatkowy 2014.

Po przeliczeniu 13818 pozycji z Raportu Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście przedstawiamy Państwu podział środków na poszczególne cele.

Prosimy o mailowe lub faksowe przesyłanie informacji dotyczącej sposobu rozliczenia pozyskanych środków (podpisane przez osobę odpowiedzialną).
Zgodnie z regulaminem istnieją 2 formy rozliczenia środków:
  • zakup artykułów i usług na fakturę z danymi Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, która zostanie opłacona z konta SPSM z zebranych dla beneficjenta 1 % odpisów;
  • przelew na wskazane konto bankowe;

Pragniemy aby cel wskazany przez podatników trafił do właściwych odbiorców tego odpisu.

Wysokość przedstawionych kwot może ulec zmianie ze względu na dużą liczbę wpłat bez określenia celu szczegółowego. Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” do osób, które można zidentyfikować wystosuje pisma – z zapytaniem o określenie celu przekazanego 1 procentowego odpisu.
W najbliższym czasie zorganizowane zostaną spotkania, podczas których szczegółowo zostanie omówiona akcja 1%. O szczegółach spotkań zainteresowani zostaną powiadomieni listownie lub mailowo.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach.

ZW Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”