Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska informuje, że 5.10.2018 otrzymało od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście RAPORT dotyczący kwot 1% podatku (zawierający m.in. wskazanie tzw. „CELU SZCZEGÓŁOWEGO”) za rok podatkowy 2017. Pozwoli nam to dokonać podliczenia wpłat 1% odpisu dla poszczególnych beneficjentów.
Po zsumowaniu danych, opublikujemy wykaz na stronach internetowych naszego stowarzyszenia. Przewidywany czas opublikowania RAPORTU – 20 października 2018 roku.