Wykaz Społecznych Komitetów SPSM

Przedszkola: Przedszkole Samorządowe Nr 5 Chrzanów Przedszkole Samorządowe Nr 1 Libiąż Miejskie Przedszkole Nr 14 Oświęcim Miejskie Przedszkole Nr 15 Oświęcim Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa w Morawicy Szkoła Podstawowa Nr 50 Kraków Szkoła Podstawowa Nr 85 Kraków Szkoła Podstawowa Nr…

Details

Załóż Komitet SPSM

Informacja o sposobie założenia Społecznego Komitetu SPSM. Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, które jest partnerem, Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 (http://www.ksps.pl ), informuje o możliwości założenia w Państwa placówce – Społecznego Komitetu SPSM. Członkowie założyciele (minimum 9 osób) zwołują zebranie założycielskie Społecznego Komitetu stowarzyszenia. Uchwałą określają cele działania i wybierają Zarząd i…

Details