Dziękujemy za każdą okazaną pomoc w imieniu własnym i rodziców.

Naszych podopiecznych można wspomóc za pośrednictwem banku lub poczty bądź elektronicznie za pośrednictwem serwisu www.siepomaga.pl