Do naszej akcji 1% odpisów w ramach akcji POMÓŻ DZIECKU dołączyła Klaudia Stenzel (ur. 13.05.2005 roku) .

Głęboki, obustronny niedosłuch zmysłowo nerwowy stwierdzono u Klaudii ostatecznie gdy miała roczek, choć już począwszy od przeprowadzonych po porodzie badań przesiewowych uszu rodziły się wątpliwości co do poprawności słyszenia. W listopadzie 2006 roku została poddana operacji wszczepienia implantu ślimakowego w podwarszawskich Kajetanach. Dziś Klaudia ma już ukończone 11 lat i uczęszcza do V klasy szkoły podstawowej dla dzieci z wadami słuchu i mowy w Krakowie. Wrodzony ubytek słuchu spowodował u Klaudii opóźnienie w rozwoju mowy. Jej poziom funkcjonowania werbalnego jest niski. Swoje wypowiedzi buduje z prostych zdań, często nieprawidłowych gramatycznie. Występują zaburzenia artykulacyjne. Jakość słyszenia i poziom mowy córki przekłada się na jej wyniki w szkole jak i rozwój poznawczy. Dziewczynka wymaga zajęć rehabilitacyjnych w zakresie logopedycznym i psychologiczno-pedagogicznym.
Środki z 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętów ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym tj. sprzętów dla osób niesłyszących i niezbędnych akcesoriów działających kompatybilnie z wszczepionym implantem, pokrycie kosztów zakupu pomocy logopedycznych, pokrycie kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych, zajęć ogólnorozwojowych i edukacyjnych oraz kosztów leczenia.

Prosimy wszytskich o pomoc dla Klaudii – o wpłaty 1% – cel szczegółowy KLAUDIA STENZEL oraz wpłaty na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska w Banku PKO SA numer – 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735 z DOPISKIEM DLA KLAUDII STENZEL