Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” 25 lat pracuje na rzecz uczniów, rodziców i pedagogów:

  • Pomaga dzieciom i młodzieży.
  • Wspiera wysiłek lokalnych społeczności na rzecz wyposażania szkół w pomoce naukowe, niezbędne w procesie nauczania.
  • Prowadzi działalność szkoleniową.
  • Współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.
  • Organizuje konkursy wiedzy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

Włączcie się do prowadzonej przez nas akcji – NASZA OFERTA JEST NAJATRAKCYJNIEJSZA.


GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SZKOŁOM, INSTYTUCJOM I WOLONTARIUSZOM ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ I OKAZANE NAM ZAUFANIE.