Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, reprezentując Radę Klubu Przodujących Szkół i Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”, w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 roku uczestniczyli w uroczystości przyjęcia 4 oświęcimskich szkół do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Certyfikaty Klubowe otrzymały:
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie
Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Łukasza Górnickiego z Oświęcimia.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku odsłonięto tablice w w/w szkołach. W trakcie spotkania z Kierownictwami Szkół, Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców i Samorządów Uczniowskich, złożono podziękowania za wyniki osiągnięte w pracy pedagogicznej.

W dniu 24 kwietnia 2010 roku Zarząd Powiatowy SPSM „Oświęcim” zaprosił gości do złożenia wizyty na terenach Obozu Koncentracyjnego „Auschwitz – Birkenau”, w trakcie której pod „Ścianą Śmierci” delegacja Stowarzyszenia złożyła kwiaty czcząc miliony ofiar zbrodni. W trakcie wizyty przewodnik po Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu – Pani Berta Bolisęga ( nauczyciel jęz. angielskiego w MG Nr 2) niezwykle interesująco przedstawiła nam warunki kaźni wielu narodów Europy. Uroki starego miasta i zabytków przedstawił Pan Adam Szafraniec (nauczyciel historii wspomnianego gimnazjum).

Oficjalna uroczystość przyjęcia do Klubu rozpoczęła się 24.04.2010 o godz. 16.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wśród zaproszonych gości ciepło o dorobku szkół Klubowych wypowiedzieli się Pan Janusz Marszałek Prezydent Miasta i Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Józef Krawczyk. Prowadząca uroczystość Pani dyrektor OCK – Apolonia Maj poprosiła obecnych o uczczenie minuta ciszy pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkół i rozpoczęciu uroczystości hymnem państwowym, przedstawiono multimedialna prezentację dokonań Klubu i Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Gospodarz uroczystości Pan Arkadiusz Gach, dziękował szkołom klubowym za troskę o uczniów i rezultaty pracy, które umożliwiły im wejście do elitarnego Klubu. Bardzo ciepłe przemówienie do młodzieży, pedagogów i władz samorządowych wygłosiła Pani Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Zofia Grzebisz – Nowicka. Prezes ZW Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” odczytał adres Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawary, którego treść znajda Państwo w załączniku. Po prezentacjach multimedialnych przygotowanych przez 4 szkoły klubowe aktu wręczenia certyfikatów dokonali Pani Z. Grzebisz – Nowicka i Pan B. Piotrowicz.

Certyfikaty odebrali Dyrektorzy Szkół, Przewodniczący Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich. Szkoły klubowe od Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymały upominki książkowe, które wręczyła Pani Prezes.

Młodzież 4 nowych szkół klubowych przedstawiła ambitny i ciekawy program artystyczny, którego zaprezentowany wysoki poziom spotkał się z niezwykle życzliwym przyjęciem uczestników uroczystości. Fragmenty bajek Charles’a Perrault’a, Jana Brzechwy, J. Ch. Andersena, szkockie tańce ludowe, przedstawienie oparte na tekstach Mirona Białoszewskiego, oraz prezentacja muzyków i chóru gimnazjum zaskoczyła uczestników wysokim poziomem artystycznym. Występ zakończony został piosenką finałową odśpiewaną przez wszystkich uczestników koncertu.Po zakończeniu uroczystości ZP SPSM przeprowadził zbiórkę pieniężną na rzecz chorego dziecka Igorka Bartosza.

Zarząd Wojewódzki SPSM dziękuje wszystkim, którzy swym wkładem pracy przygotowali uroczystość, a młodym wykonawcom gratuluje umiejętności artystycznych.

Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć