W dniu 8 czerwca 2011 w Szkole Podstawowej w Winiarach (gm. Gdów) odbyła się podwójna uroczystość. Szkoła świętowała przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i dzień patronki szkoły Św. Jadwigi Królowej.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili goście m.in:

 • Wójt Gminy Gdów – Pan Zbigniew Wojas
 • Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Pani Zofia Grzebisz Nowicka
 • Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdowie – Pani Ewa Konieczna
 • Ksiądz Dziekan parafii Dziekanowice – mgr Jan Cendrzak
 • Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Pan Dariusz Piwowarski
 • Przedstawiciele Fundacji Akademia Zdrowych Pleców w osobach – Pana Zbigniewa Bujaka i Aleksandra Zagórskiego

oraz przedstawiciele placówek oświatowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji działających na terenie Gminy Gdów.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” reprezentowali:

 • Bohdan Piotrowicz – Prezes Zarządu
 • Aleksander Jeleń – Wiceprezes Zarządu
 • Arkadiusz Gach – Skarbnik Zarządu
 • Jacek Cholewiński – Wojewódzka Komisja Rewizyjna
 • Grażyna Korczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu
 • Danuta Skrzypecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu

Szkoła spełnia kryteria przynależności do Klubu, który zrzesza 207 placówek położonych na terenie całego kraju. Żeby należeć do Klubu Przodujących Szkół, należy wykazać się nowatorstwem oraz osiągnięciami pedagogicznymi, dydaktycznymi i wychowawczymi. Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” oraz Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu oraz Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika w Oświęcimiu poparły starania Szkoły Podstawowej w Winiarach (pierwszej z terenu powiatu wielickiego), jako godnego kandydata do Klubu Uchwałą Rady Krajowej Klubu Przodujących Szkół, w dniu 29 marca 2011 placówka została przyjęta do grona placówek zrzeszonych w Klubie.

Z przyjęcia SP w Winiarach w poczet Przodujących Szkół cieszyła się Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, przy którym funkcjonuje Klub – Pani Zofia Grzebisz-Nowicka powiedziała: „Chociaż szkołę znam głównie z opowiadań to z gminą jestem związana od lat i mam tutaj wielu przyjaciół. Wiem, że dużą wagę przywiązujecie do edukacji, wychowania i przygotowania dzieci i młodzieży na nowe wyzwania. Dlatego byłam pewna, że prędzej czy później któraś z tutejszych szkół znajdzie się w naszym Klubie. Cieszę się, że „padło” na Winiary”. Pani Prezes przekazała na ręce Pani Małgorzaty Chorąży Woźniak – dyrektor szkoły, akt przyjęcia do Klubu. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole przekazało na rzecz placówki w Winiarach zestawy książek przeznaczonych na nagrody dla najlepszych uczniów. Szkoła otrzymała również pozycje książkowe od Wójta Gminy oraz Ks. Dziekana.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” w osobie Bohdana Piotrowicza – Prezesa Zarządu SPSM i przedstawiciele szkół Klubowych z Małopolski w osobach Pań Grażyny Korczyk Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu oraz Danuty Skrzypeckiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu, zaprezentowali osiągnięcia placówki oraz przekazali ufundowane przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” specjalistyczne urządzenie do pomiaru nieprawidłowości postawy DUOMETR PLUS. Dzięki niemu będzie można odpowiednio wcześnie wykryć i wyleczyć wady postawy u dzieci.

Uroczystości uświetniły występy wokalne i taneczne uczniów, a także wyśmienity poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Winiar i Huciska.

Na pamiątkę wyjątkowego dnia w życiu szkoły odsłonięto tablicę, która będzie przypominała uczniom i nauczycielom o otrzymanym wyróżnieniu – bo „Członkostwo w Klubie Przodujących Szkół, to wielki zaszczyt ale i zobowiązanie”

Więcej zdjęć w galerii – ZAPRASZAMY