Witamy w Klubie Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole– Szkołę Podstawową Nr 11 w Oświęcimiu.

29 marca 2011 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury uczestniczyliśmy w uroczystości Jubileuszu 40-lecia Szkoły oraz 40 rocznicy nadania Placówce imienia Mikołaja Kopernika. Gości powitała Pani Dyrektor Danuta Skrzypecka i w przemówieniu zsumowała dokonania Szkoły w 40 latach pracy. Staraniem rodziców i przyjaciół Szkoły, ufundowano replikę sztandaru, którego ceremonia przekazania miała miejsce w trakcie uroczystości.

Podczas uroczystości Szkoła Podstawowa Nr 11 została oficjalnie przyjęta do Klubu Przodujących Szkół KSPS. W imieniu Krajowej Rady Klubu – Akt przynależności do Klubu Przodujących Szkół, Pani Dyrektor Danucie Skrzypeckiej, Pani Krystynie Kowalskiej Scąber- Przewodniczącej Rady Rodziców i Julii Szymonik Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – wręczyli Pani Danuta Polak i Pan Bohdan Piotrowicz – członkowie Rady Klubu.

Pani Danuta Polak pogratulowała Szkole osiągnięć, która nowoczesnością i innowacyjnością w pracy pedagogów, dużym zaangażowaniem rodziców i przyjaciół Szkoły przedstawia uczniom bardzo ciekawą ofertę nauczania i wychowania.

Miło nam było wysłuchać wystąpienia Pana Janusza Marszałka – Prezydenta Oświęcimia, który z radością stwierdził, że Szkoła Podstawowa Nr 11 jest 5-tą placówką w Oświęcimiu, która wpisała się do elitarnego Klubu Przodujących Szkół.

Tą pracę i dokonania placówki mogliśmy obejrzeć w prezentacji multimedialnej pt. „40 lat minęło…” oraz w spektaklu pt. „Przez trudy do gwiazd – rzecz o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika – astronoma”.

Kierując gratulacje do pedagogów, żywimy nadzieję, że nieustannie będą doskonalić warsztat swojej pracy a status „Szkoły Klubowej” będą trwale umacniać.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.