W dniu 26.10.2016 powiększyła się liczba szkół należących do Klubu Przodujących Szkół w województwie małopolskim. Aplikację do Klubu zgłosiła Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rada Klubu Przodujących Szkół po wnikliwej analizie wniosku uznała, że szkoła spełnia warunki przynależności do Klubu.
Uroczystość na którą przybyła Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani Zofia Grzebisz Nowicka i Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” zaszczycili swoją obecnością pedagodzy, którzy w budynku szkoły pracowali od 1 września 1970 roku do chwili obecnej. Funkcje kierownicze pełnili Pan Witalis Czulak, Pani Ewa Przeniosło, Pan Stefan Wolski, obecnie funkcję tę pełni Pani Dyrektor Sonia Czajkowska – Stach.
W załączeniu do naszej informacji znajdą Państwo prezentację dorobku placówki przedstawioną w wyniku samooceny dokonanej przez Radę Pedagogiczną.
Spotkanie rozpoczęła młodzież, która przedstawiła interesujący program artystyczny, składający się z występu najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli uczęszczanie do szkoły w wieku lat 6 – piosenka „Pada deszczyk” w wykonaniu uczniów klasy II b. Piosenkę można zobaczyć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=YIOUxbrGdDM.
Interesujący był również występ koła dramatycznego, który dostarczył teatralnych doznań. Uczniowie klasy VI a przygotowali występ na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej, zatytułowany „Legenda o warszawskim Bazyliszku”. Chór szkolny zaśpiewał „Bo świat to my” , „Chodź pomaluj mój świat” z repertuaru zespołu 2+1 oraz „Zakazany owoc” z repertuaru Krzysztofa Antkowiaka .
Uroczysty akt odebrali: Dyrektor Placówki, Przewodniczący Rady Rodziców i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” ufundowało tablicę Klubu, przy której odsłonięciu zgromadzili się wszyscy uczestnicy uroczystości. Odsłonięcie rozpoczęło się od odegrania przez ucznia kl. II b „Ody do Radości” Beethovena .
Zgodnie z tradycją wejście nowej placówki spotyka się z rekomendacją szkoły, która w Klubie jest już członkiem, w tym przypadku był to Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 z Krakowa. W uroczystości brał udział Dyrektor ZSE nr 2Pan Dariusz Błądek.
Uroczystość wsparły szkoły gastronomiczne naszego miasta: ZS Gastronomicznych Nr 1, ZS Gastronomicznych Nr 2 i ZS Przemysłu Spożywczego. Młodzi uczniowie tych placówek zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne.

Przyjęcie Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej do Klubu Przodujących Szkół