Na pierwszą w tym roku naradę dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę udali się do Krzywaczki. W ramach prezentacji dobrych praktyk wypracowanych przez nasze placówki oświatowe, dyrektor ZPO w Krzywaczce Mirosław Chmiel opowiedział o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”. Przy szkole rodzice utworzyli Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który stowarzyszył się z tą organizacją i dzięki niej pozyskuje zapisy osób, które decydują się przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz szkoły.

Narada odbywała się w sali zaadaptowanej po dawnej kotłowni węglowej – dużej, jasnej, pięknie wykończonej i wyposażonej w tablicę multimedialną zakupioną przez rodziców w znaczniej mierze ze środków zebranych właśnie z „jednego procenta”. Dyrektor powiedział, że Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” nie tylko przekazało umówione fundusze z 1%, ale też ponadto pomogło sfinansować wykonanie podłogi w sali. Dyrektorzy mogli zobaczyć działanie tablicy i możliwości jej wykorzystania w nauce różnych przedmiotów. W rękach sprawnego nauczyciela okazuje się ona tak samo przydatna przy nauce na poziomie gimnazjum, jak i w nauczaniu początkowym.

Dyrektor Chmiel mógł się też podzielić doświadczeniami związanymi z uzyskanym przez szkołę w ubiegłym roku certyfikatem bezpieczeństwa…

Rozalia Oliwa

żródło: http://www.sulkowice.pl/