SP 126 Kraków w KPS

W dniu 26.10.2016 powiększyła się liczba szkół należących do Klubu Przodujących Szkół w województwie małopolskim. Aplikację do Klubu zgłosiła Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rada Klubu Przodujących Szkół po wnikliwej analizie wniosku uznała, że szkoła spełnia warunki przynależności do Klubu. Uroczystość na którą przybyła Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani…

Details

PZ 4 Oświęcim w KPS

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w Klubie Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole W dniu 10 listopada 2011 roku w Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i oficjalnego przyjęcia placówki do Klubu Przodujących Szkół. Jest to wiodąca placówką edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie…

Details

Urząd Miejski w Sułkowicach

Na pierwszą w tym roku naradę dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę udali się do Krzywaczki. W ramach prezentacji dobrych praktyk wypracowanych przez nasze placówki oświatowe, dyrektor ZPO w Krzywaczce Mirosław Chmiel opowiedział o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”. Przy szkole rodzice utworzyli Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który stowarzyszył się z tą…

Details

KUP CEGIELKĘ

SZANOWNI PAŃSTWO ! PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PAŃSTWA SZKOŁY! Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, jak corocznie, proponuje placówkom edukacyjnym skorzystanie z jednej z form pozyskania środków – zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek o nominałach: 2,00 zł; 3,00 zł ; 5,00 zł; 7,00 zł i 10,00 zł. Placówki oświatowe mogą rozprowadzać cegiełki przy okazji:…

Statut SPSM uchwalony 27.01.2018

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 27.01.2018  roku   Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Kraków. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku…

SP 11 z Oświęcimia w KPS

Witamy w Klubie Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole– Szkołę Podstawową Nr 11 w Oświęcimiu. 29 marca 2011 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury uczestniczyliśmy w uroczystości Jubileuszu 40-lecia Szkoły oraz 40 rocznicy nadania Placówce imienia Mikołaja Kopernika. Gości powitała Pani Dyrektor Danuta Skrzypecka i w przemówieniu zsumowała dokonania Szkoły w 40 latach pracy. Staraniem rodziców…

Jubileusz Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie

W dniu 19 stycznia 2009 roku Rada Klubu Przodujących Szkół w Warszawie na swym posiedzeniu uchwałą przyjęła w poczet członków Klubu Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Intensywna praca na wielu ważnych odcinkach pracy pedagogicznej i opiekuńczej w 10-letnim okresie pracy Gimnazjum, daje pełne podstawy do uznania szkoły za cenioną w środowisku edukacyjnym…