Urząd Miejski w Sułkowicach

Na pierwszą w tym roku naradę dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę udali się do Krzywaczki. W ramach prezentacji dobrych praktyk wypracowanych przez nasze placówki oświatowe, dyrektor ZPO w Krzywaczce Mirosław Chmiel opowiedział o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”. Przy szkole rodzice utworzyli Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który stowarzyszył się z tą…

Details

Starostwo Powiatowe Wieliczka

MAŁOPOLSKA POMAGA Blisko 533 tysiące złotych pozyskało Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska podczas IV edycji akcji „1% dla naszej szkoły”. Przesłane staroście wielickiemu sprawozdanie z jej przebiegu stało się okazją do spotkania starosty Jacka Juszkiewcza oraz sekretarza powiatu Michała Roehlicha z prezesem stowarzyszenia Bohdanem Piotrowiczem. Podczas spotkania starosta Jacek Juszkiewicz podziękował Bohdanowi Piotrowiczowi za trud podejmowany…