Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
w Klubie Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

W dniu 10 listopada 2011 roku w Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i oficjalnego przyjęcia placówki do Klubu Przodujących Szkół. Jest to wiodąca placówką edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu oświęcimskiego. Kształci młodzież w zawodach usługowych związanych z ekonomią i handlem, turystyką i gastronomią.

Placówka jest 6-tą z kolei placówką Klubową ale 1-szą ponadgimnazjalną na terenie powiatu oświęcimskiego. Uchwała dotycząca przyjęcia PZ 4 do Klubu zapadła jednogłośnie w dniu 29 września 2011 na posiedzeniu Rady Klubu Przodujących Szkół.

Uroczystość miała miejsce w przeddzień Święta Niepodległości. Przedstawiciele stowarzyszenia w osobach Bohdana Piotrowicza – Prezesa Zarządu i Arkadiusza Gacha Skarbnika ZW i Przewodniczącego ZP „Oświęcim” oraz zaproszeni goście m.in. w osobie Starosty Oświęcimskiego Pana Józefa Krawczyka – zostali zaproszeni na apel, podczas którego przedstawiono historię odzyskania niepodległości przez nasz Kraj. Rozbrzmiały słowa

„Roty”

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!”

oraz kilku innych pieśni patriotycznych (w wykonaniu młodzieży uczącej się w placówce) m.in.. ”Wojenko, wojenko”, „Przybyli Ułani” czy „Biały krzyż”, które sławią i przypominają o bohaterskiej walce Polaków o „WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Po zakończeniu uroczystego apelu -w imieniu Krajowej Rady Klubu – Akt Przynależności do Klubu Przodujących Szkół, na ręce Pani Dyrektor Bogusławy Bebak, oraz Przewodniczącej Rady Rodziców i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – wręczył Pan Bohdan Piotrowicz – członek Rady Klubu. Następnie zabrali głos zaproszeni goście i dyrekcja szkoły.Przedstawiono krótko opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska, KLubu Przodujących Szkół i Społecznego Komitetu przy Powiatowym Zespole Nr 4 w Oświęcimiu.

Pan B. Piotrowicz pogratulował Szkole, osiągnięć, która nowoczesnością i innowacyjnością w pracy pedagogów, dużym zaangażowaniem rodziców i przyjaciół Szkoły przedstawia uczniom bardzo ciekawą ofertę nauczania i wychowania. Placówka obchodzi w br. również jubileusz 50–lecia pracy. Stowarzyszenie przekazało placówce wydawnictwa książkowe związane z profilem szkoły oraz publikacje o tematyce historycznej o wartości ponad 700,00 złotych.

Kierując gratulacje do pedagogów, żywimy nadzieję, że nieustannie będą doskonalić warsztat swojej pracy a status „Szkoły Klubowej” będą trwale umacniać.