SZANOWNI PAŃSTWO !
PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PAŃSTWA SZKOŁY!
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, jak corocznie, proponuje placówkom edukacyjnym skorzystanie z jednej z form pozyskania środków – zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek o nominałach: 2,00 zł; 3,00 zł ; 5,00 zł; 7,00 zł i 10,00 zł.
Placówki oświatowe mogą rozprowadzać cegiełki przy okazji: składania podań do szkół, w przypadkach naruszenia regulaminu szkolnego, w przypadku wydawania zagubionych dokumentów szkolnych np. odpisów, legitymacji oraz podczas organizowanych imprez szkolnych. Zebrane środki mogą być przeznaczone m.in. na cele modernizacyjne, doposażenie w przedmioty dydaktyczne, pomoc dla uczniów.
75% zebranej kwoty jest rozdysponowywane wedle oczekiwań i potrzeb szkoły. Zebrane środki w wysokości 25% odprowadzone na rachunek Zarządu Wojewódzkiego SPSM wydatkowane są na działania organizacyjne określone w statucie.
W bieżącym roku proponujemy Państwu nowy wzór cegiełki.
Istnieje również możliwość skorzystania z kwest do puszek na potrzeby placówki i uczniów – szczególnie specjalnej troski. Środki zebrane w placówce podczas kwesty przeznaczają Państwo na potrzeby szkoły lub uczniów (ucznia). Po zakończeniu zbiórki i spisaniu protokołu prosimy o sprawozdanie ze sposobu wydatkowania zebranych środków.
Zapraszamy do rozważenia skorzystania naszej propozycji.
Wzory znaczków na FB