MAŁOPOLSKA POMAGA

Blisko 533 tysiące złotych pozyskało Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska podczas IV edycji akcji „1% dla naszej szkoły”. Przesłane staroście wielickiemu sprawozdanie z jej przebiegu stało się okazją do spotkania starosty Jacka Juszkiewcza oraz sekretarza powiatu Michała Roehlicha z prezesem stowarzyszenia Bohdanem Piotrowiczem.

Podczas spotkania starosta Jacek Juszkiewicz podziękował Bohdanowi Piotrowiczowi za trud podejmowany na rzecz pomocy szkołom oraz uzdolnionej młodzieży. – Podjęte przez Stowarzyszenie działanie jest tym bardziej szczególne, że dotyczy edukacji, a więc obszaru stanowiącego ogromną wartość społeczną. Mimo wielokrotnie podkreślanego jej znaczenia, pozostaje ona ciągle niedofinansowana. Jako Starosta Wielicki z radością przyjmuję działalność w powiecie wielickim Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska. Z ogromnym uznaniem odnoszę się do jego dokonań, a w szczególności akcji „1% dla naszej szkoły”. To duży sukces, który ma swój konkretny wymiar w przekazanych szkołom środkom finansowym oraz funduszu stypendialnym – podkreślił Jacek Juszkiewicz.

Z terenu powiatu wielickiego włączyły się do niej czterdzieści dwie placówki oświatowe, które dokonały odpisów w wysokości 66.917 złotych. W pierwszej dziesiątce znalazły się: Szkoła Podstawowa w Sygneczowie (8156,2 zł.), Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (4686,4 zł.), Szkoła Podstawowa nr4 w Wieliczce (4103,9 zł.), Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (4249,1 zł.), Samorządowe Przedszkole w Śledziejowicach (4242,4 zł.), Szkoła Podstawowa w Trąbkach (3306,4 zł.), Szkoła Podstawowa w Jaroszówce (3324,1 zł.), Szkoła Podstawowa w Bilczycach (3051,6 zł.), Szkoła Muzyczna I st. w Wieliczce (2964,9 zł.), Szkoła Podstawowa w Sierczy (2497,4 zł.). – Z tej puli stowarzyszenie przekazało 42 placówkom z powiatu wielickiego 62.088 złotych na zakup pomocy dydaktycznych. Pozostała kwota zasiliła fundusz stypendialny dla utalentowanej młodzieży – powiedział prezes Bohdan Piotrowicz.

-Chciałbym, żeby w następnej edycji akcji 1% dla naszej szkoły wzięły udział placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki – stwierdził Jacek Juszkiewicz. Nie było to ostatnie słowo, które padło w czasie spotkania. Zarówno starosta wielicki, jak i prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska wyrazili chęć współpracy w zakresie wpierania placówek oświatowych, uzdolnionych uczniów, a także pomocy chorym dzieciom.